Associació Cannàbica

  

L'Associació

L'associació GreenAge

GreenAge és una associació sense afany de lucre d’àmbit català que comença a funcionar al 2013. El seu principal objectiu és la defensa de l’exercici dels drets fonamentals de la llibertat, la salut i la intimitat, que es projecten en el dret a la llibertat de consciència de les persones i la lliure disposició sobre la seva vida i el seu futur.

 

Greenage és una associació de persones que volen créixer i desenvolupar-se  en un entorn amical i pròsper. Un club que no escatimarà esforços per a tractar de millorar el benestar dels seus socis, de la seva comunitat, de la seva ciutat i del seu món.

 

Greenage és un somni, una història que comença, un llibre que està per escriure, amb la història compartida del seus socis. Un viatge ple d’emocions que ens emportarà aquí i enllà, començant per Barcelona, aquesta ciutat a la que estimem i que desitgem més cultural, més social, ,és humana.

 

 

 

Serveis i objectius de l'associació

Recordeu que l’associació és del tots els socis i les sòcies. A mesura que anem creixent, cadascú de nosaltres podrà proposar, organitzar i oferir els seus esdeveniments, serveis, idees, projectes...

Us exposem un llistat d’algunes amb les que començarem.

  • Oferim un espai privat, d’accés exclusius als socis i les sòcies. Un lloc on les persones fumadores i fumadores passives de cànnabis o tabac puguin gaudir de manera privada dels seu dret a intimitat, a la llibertat i de reunió amb d’altres persones de l’associació, unides pel respecte als principis i finalitat de l’associació.

  • Fomentarem i recolzarem els projectes que tinguin com a objectiu es respecte al dret a la diferència i al desenvolupament de la pròpia personalitat, i ala recerca de la felicitat de les persones.

  • Fomentarem i defensarem les iniciatives pel respecte a la diversitat, la pau i la sostenibilitat del medi ambient.

  • Col·laborarem amb programes de defensa dels dret a una alimentació natural i saludable.

 

  • Estem organitzant programes d’investigació i desenvolupament relatius a les propietats de les varietats vegetals.

 

  • Els socis i les sòcies terapèutiques podran rebre un tracte especial i individual per part de l’associació i es tindran en compte les seves necessitats, en base a les patologies específiques, de la seva autonomia personal, la seva mobilitat i la seva capacitat econòmica.

 

  • Realització d’activitats cultural, esportives, o de lleure, que fomentin la socialització de les persones, el coneixement mutu i el respecte a la diferència com element d’enriquiment, amb total respecte a la legalitat vigent i sota els principis de primar la funció social, la generositat i la solidaritat.

  • Obrar per la millora de les condicions de vida de les persones i la creació d’un marc econòmic i social més just.

Per això, participarem en programes d’ajut social, d’assistència sanitària i de solidaritat. El model del ple respecte als drets fonamentals de les persones que l’associació defensa ha de revertir en un repartiment més just i eficient dels recursos i en la millora de les condicions de vida de les persones, essencialment de les més desafavorides i de les que pateixen malalties