Associació Cannàbica

  

CÀNNABIS TERAPÈUTIC

CÀNNABIS TERAPÈUTIC

Cannabis medicinal
Sobre l'us terapeutic del cannabis
Hi ha dos debats diferents a l'hora d'afrontar la legalització del consum general de cànnabis . D'una banda trobem als defensors de l'ús terapèutic i, per una altra banda, als defensors de l'ús lúdic . Tots dos debats es diferencien perquè en ambdós usos els riscos i els efectes són diferents. Els principis actius del cànnabis són els anomenats cannabinoides ( delta 9- THC o dronabinol ) i, en menor mesura, l'àcid delta 9- THC, delta 8- THC, el cannabidiol i el cannabinol. A Holanda, per exemple, ja trobem dos productes farmacèutics per a ús terapèutic: Bedrocan i SIMM18. A Espanya, es pot obtenir el Sativex. L'ús terapèutic està indicat en el tractament de l'esclerosi múltiple i altres problemes associats a la medul·la espinal (contra el dolor, els espasmes i les convulsions musculars ). També en tractaments contra el càncer i el VIH per als mateixos símptomes. D'altra banda, en dolors crònics d'origen nerviós i en la síndrome de Guilles de Tourette: ajuda a aturar els tics . Malauradament l'ús del cànnabis no cura totes aquestes malalties però sí alleuja les seves greus símptomes. Hem de contraindicar el seu ús en trastorns psicòtics, psicològics, de cor i en la conducció. A l'hora d'establir una dosificació hem de tenir en compte que el THC és una substància de gran variabilitat pel que el recomanable és augmentar la dosi poc a poc, fins aconseguir els efectes desitjats . Dins del consum terapèutic ha tres formes d'administració: 1- Inhalació: és la via més ràpida ja que els pulmons ho absorbeixen directament. És recomanable l'ús dels vaporitzadors per evitar qualsevol presència d'agents cancerígens i irritants en les vies respiratòries. L'efecte màxim s'aconsegueix als 15 min i la seva durada pot oscil·lar entre les 2 i 3 hores. 2- Infusions: com els cannabinoides són liposolubles (solubles en oli i no en aigua) és recomanable afegir una mica d'oli, mantega o llet sencera. Els efectes es noten als 30-90 minuts i l'efecte màxim s'assoleix a les 2-3 hores. L'efecte pot durar fins a 8 hores després de l' últim consum. 3- Ingestió: igual que les infusions els seus efectes es noten al cap d'una estona de la seva administració. Trobem tot tipus de productes gastronòmics com brownies casolans o pastissos. Hem d'anar amb compte amb no sobredosificar-nos, perquè no sabem la proporció de THC continguda. Aquest article és merament informatiu i la major part del seu contingut ha estat extreta del fantàstic article escrit per Rafael Borràs, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Si vostè ha de consumir o vol consumir cànnabis terapèutic consulti al seu metge. Ramon Pereira