Associació Cannàbica

  

La rosa verda - recollida de signatures

La rosa verda - recollida de signatures

dilluns, juny 15, 2015 - 15:30 a dilluns, febrer 1, 2016 - 15:30
la rosa verda a greenage
Cap a una regulació justa
La Rosa Verda és una iniciativa legislativa popular per regular les associacions de persones consumidores de cànnabis. És la primera proposició de llei Europea que introdueix el cultiu, distribució i transport de cànnabis, així com el control de la seva qualitat. Qual és l'escenari actual? El consum de marihuana a Barcelona: legal però no regulat Els consumidors de marihuana a Barcelona són molt nombrosos. Com és una de les urbs més poblades d'Espanya, no és estrany que també sigui un dels llocs on hi ha major proporció de consumidors d'aquesta substància. Un dels principals dubtes que pot sorgir a qualsevol d'aquestes persones és si consumir marihuana a Barcelona és delicte, si -com passa als Estats Units- la mera possessió pot portar-te a la presó, o fins i tot si pot tenir repercussions legals el pertànyer a una associació cannàbica. Intentarem aclarir aquests i altres dubtes al llarg d'aquest article. Concretant les coses, a hores d'ara molts dels lectors d'aquesta pàgina ja haurien de saber que l'autoconsum d'estupefaents no és delicte. És a dir, no et poden portar a la presó o aplicar el Codi Penal per això. S'entén que no hi ha motiu jurídic per castigar al consumidor d'una substància que pot exercir la seva llibertat en aquest camp com vulgui. Respirin, doncs, tranquils els consumidors de marihuana a Barcelona: ningú no els detindrà per aquesta pràctica. El que sí que és delicte, d'acord amb el Codi Penal (articles 368 i següents), és traficar amb els estupefaents. O més concretament, realitzar actes de “cultiu, elaboració o tràfic” i promoure, afavorir o facilitar el consum il·legal de drogues. És a dir, no es castiga l'autoconsum però sí el negociar amb aquestes substàncies. Tots els consumidors de marihuana que hi hagi a Barcelona haurien d'aprendre a fer aquesta distinció. Tampoc es permet des del punt de vista legal consumir substàncies estupefaents a la via pública o fins i tot simplement portar-ne (encara que no l'estiguem consumint). Així ho diu la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que preveu multes de fins a 30.000 euros. I anem amb compte, que s'està tramitant una nova llei que elevarà la quantia mínima de la multa. Això no és un delicte, no implica la via penal, sinó que es tracta d'una infracció administrativa (com una multa de trànsit). En altres paraules, es pot consumir marihuana a Barcelona (com a qualsevol altra ciutat d'Espanya) sempre que sigui en un lloc privat i no es transporti la substància per la via pública. Com afecta tot això al món associatiu? Hi ha unes 120 associacions de consumidors de marihuana a Barcelona, els cèlebres clubs cannàbics. Com és natural, cal pensar que aquestes disposicions legals els afecten. La veritat és que gairebé totes aquestes associacions estan legalment constituïdes i disposen d'uns estatuts que han estat estudiats al detall per professionals del món jurídic. Per descomptat, doncs, els clubs cannàbics no són precisament centres de tràfic de marihuana a Barcelona. És més, si ho fossin, els integrants d'aquestes 120 associacions ja haurien estat detinguts per delictes relacionats amb el tràfic d'estupefaents. Com que aquestes detencions no han tingut lloc, queda clar que ni les mateixes autoritats estimen que els clubs cannàbics estiguin relacionats amb el narcotràfic. Es tracta d'instal·lacions socials on persones adultes realitzen el seu autoconsum de marihuana (a Barcelona com a qualsevol altra ciutat) d'una forma molt reglada i controlada, fins i tot amb assistència mèdica i xerrades sobre els efectes de les substàncies estupefaents. De fet, una altra de les funcions socials-jurídiques que compleixen els clubs cannàbics és la d'evitar que els seus membres acabin vinculats amb el comerç il·legal, cosa que sens dubte és molt més perillosa que el consum dins una zona controlada. Sens dubte interessa a les autoritats de Barcelona que la marihuana estigui restringida a un àmbit acotat. No obstant això -i per desgràcia- les associacions de consumidors de marihuana a Barcelona es troben dins un limb legal. És clar que les seves activitats no són delictives, però el seu funcionament i requisits tampoc no està regulat de forma clara... tot i que els propis clubs cannàbics porten molt de temps demanant aquesta regulació per eliminar tot dubte sobre les seves activitats. A més de que aquestes podrien suposar avantatges socials i econòmiques per a Barcelona. La Generalitat de moment no sembla saber cap a on moure's en aquest camp, així que estan sent els mateixos Ajuntaments els que donen el primers passos. I en concret un dels que més interès mostra en regular el tema dels clubs cannàbics és precisament Barcelona. No en va, com hem vist, hi ha un elevadíssim nombre d'associacions de consumidors de marihuana a Barcelona. Regular-les s'ha convertit ja en una necessitat imperiosa. Amb aquesta ILP (iniciativa legislativa popular) es pretén avançar en una regulació justa per a la ciutadania i que acabi amb el buit legal que no és beneficiós per a ningú. Us seguirem informant